Priznajem
 • Svetac Dana
  SVETCI DANA

  Sveta Brigita Današnja sveta zaštitnica, Brigita Švedska ili Birgitta iz Vadstene, kći suca i zemljoposjednika Birgera Perssona, rodila se 1302. ili 1303. u dvorcu Finsta, u švedskoj pokrajini Uppland. Već sa 7 godina doživljavala je vizije muke i raspeća Kristova. Kad joj je bilo deset godina slušala je propovijed o muci Isusovoj, koja je na […]

 • Misno Čitanje Dana
  ČITANJE DANA “Pustite nek oboje raste do žetve.”

  Prvo čitanje: Mudr 12, 13.16-19 Daješ pokajanje za grijehe. Čitanje Knjige Mudrosti Osim tebe, Bože, nema Boga koji se brine za sve da bi mu morao dokazati kako ne sudiš krivo. Jer moć je tvoja načelo pravice tvoje i jer svime vladaš, možeš i sve poštedjeti. Jakost svoju pokazuješ samo onda kad ljudi ne vjeruju […]

 • Svetac Dana
  SVETAC DANA

  Sveta Marija Magdalena Sveta Marija Magdalena ili Marija iz Magdale (prema antičkom gradu Magdala na Genezaretskom jezeru), žena je koju je Isus, prema Svetom pismu, izliječio od teške bolesti. Štujemo je kao vjernu Kristovu učenicu, koja ga je pratila i stajala pod križem u času njegove smrti, o čemu govore svi evanđelisti. Nalazimo je među […]

 • Misno Čitanje Dana
  ČITANJE DANA “Ženo, zašto plačeš? Koga tražiš?”

  Prvo čitanje: Pj 3, 1-4a Nađoh onoga koga ljubi duša moja. Čitanje Knjige Pjesme nad pjesmama Ovako govori zaručnica: »Po ležaju svome, u noćima, tražila sam onoga koga ljubi duša moja, tražila sam ga, ali ga nisam našla. Ustat ću dakle i optrčati grad, po ulicama i trgovima tražit ću onoga koga ljubi duša moja: […]

 • Svetac Dana
  SVETCI DANA

  Sveti Lovro iz Brindisija Današnji sveti zaštitnik Lovro iz Brindisija rodio se 22. srpnja 1559. u talijanskom gradu Brindisiju (Puglia) kao Giulio Cesare Russo. Sin mletačkog trgovca, učenik franjevaca konventualaca, briljantni student, školovao se u Veneciji i na sveučilištu u Padovi. U Veroni se 1575. pridružio franjevcima kapucinima kao brat Lovro (Lorenzo). Tečno se služio […]

 • Misno Čitanje Dana
  ČITANJE DANA “Sin Čovječji gospodar je subote.”

  Prvo čitanje: Izl 11, 10–12, 14 Zakoljite janje u suton; gdje god spazim krv, prijeći ću vas. Čitanje Knjige Izlaska U one dane: Mojsije i Aron izveli su mnoga znamenja pred faraonom, ali je Gospodin okorio srce faraonu, tako te on nije puštao Izraelaca iz svoje zemlje. Gospodin reče Mojsiju i Aronu u zemlji egipatskoj: […]

 • Najbolje od Vjere
  Zašto istina rađa mržnju?

  Čovječanstvo, kako nekada, tako i danas, u nekim svojim komponentama diže glas protiv sebe. Čovjek juriša na bojnom polju prirodnosti i buni se protiv onog izvornog u sebi, te na taj način grmi protiv života i zvekeće oružjem egoizma opet protiv samoga sebe.Egoizam ga kao temeljno načelo individualnoga života potpuno prožima i usmjerava. Na taj […]

 • Svetac Dana
  SVETCI DANA

  Sveti Ilija Starozavjetni prorok Ilija bio je rodom iz Tišbe (današnji Jordan) i djelovao je u IX. stoljeću prije Krista. Prema Svetom pismu u doba izraelskih kraljeva Ahaba i Ahasje vatreno se borio za vjeru u jednoga pravoga Boga, Jahvea. Njegovo ime u hebrejskom jeziku znači „Jahve je moj Bog“, a za tu se istinu […]